V rámci pandemických opatrení, sme boli nútení donášku zúžiť iba na mesto Poprad.

 Objednať si môžete telefonicky, cez instagram alebo cez nášu webstránku.